Шановні мешканці та гості міста Моршин, у зв'язку із ремонтними роботими 31/05/23 року з 9:00 до 17:00 буде припинено водопостачання по наступних вулицях: вул. Привокзальна, І. Франка 57,59,68. Просимо подбати про запас води. Вибачте за незручності

Шановні мешканці та гості міста Моршин, у зв'язку із необхідністю проведення ремонтних робіт на насосній станції водопостачання по вул. Данила Галицького, 18/05/2023 з 9:00 до 13:00 буде припинено водопостачання по наступних вулицях: Л. Українки, Озерній, Д.Галицького,частини вулиці Т.Шевченка, частини вулиці І. Франка, Геологів. Подбайте про запас води на вказаний час. Вибачте за незручності. Адміністрація ПЖКГ"

                  ЗАТВЕРДЖУЮ    
            Директор ПЖКГ    
                 
            ______________ В. Ковалик  
            8 травня 2023 року    
                       
                       
                       
                                 ЗВІТ про
використання коштів для виконання інвестиційної програми  на 12 місяців
на 2022 рік
_Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради__
(найменування ліцензіата) 
№ з/п Найменування заходів (пооб'єктно) Кількісний показник (одиниця виміру) Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)  Виконання Фінансового плану використання коштів на виконання інвестиційної програми ,            тис. грн              (без ПДВ)  Залишок невикористаних коштів       тис. грн          (без ПДВ)
загальна сума  з урахуванням:
аморти   заційні відраху   вання виробничі інвестиції з прибутку отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню  інші залучені кошти, отримані у планованому  періоді, з них:
що підлягають поверненню що не підлягають поверненню
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
І ВОДОПОСТАЧАННЯ
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.1 Ультразвуковий витратомір-лічильник ЛТВУ01-1 DN150 з датчиком тиску  2шт 150.2 150.2           136.6 13.6
1.2.2 GSM пристрій передачі даних Smartlink M3S 2шт 10.5 10.5             10.5
1.2.3 Шафа, підготовлена для обчислювача ЛТВУ і Smartlink M3S   2шт 3.6 3.6             3.6
Усього за підпунктом 1.2 164.3 164.3 0 0 0 0 0 136.6 27.7
  1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
                       
Усього за підпунктом 1.3                  
1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.4.1 Мотопомпа бензинова, для чистої та брудної води, 5.15кВт/7.0 к.с, продуктивність 65-1 од.;Трубка ф 75.0х1.0 мм ПВХ-АЖ -8,9 м.   11.761955 11.761955           11.61955 0.142405
1.4.2 Труба ПЕ 100 SDR 17 ф50х3,0 питна (Ру10)-200м/п; Муфта ПЕ 63х63-12шт; Муфта ПЕ 50х50-8шт.; Коліно ПЕ затискне Ду 63-2шт.;Коліно ПЕ РВ  50 х 2"-5шт.; Коліно ПЕ РВ  50 х 1 1/2"-5шт.; Коліно ПЕ РЗ 50 х 2"-5шт.; Коліно ПЕ РЗ  50 х 1 1/2"-5шт.; Муфта ст. Ду 50-12шт.; Різьба сталева Ду 50 -1шт.; Згін ст. Ду 50-3шт.;Перехід ст. 89х57-8шт.;Перехід ст. 108х57-7шт.; Перехід ст. 133х108 - 3шт.; Перехід ст. 133х108-1шт.;Перехід ст. 133х89-4шт.;Перехід ст. 159х108-4шт.;Фланцеве з'єднання компресійне 110х4-3шт.;Фланцеве з'єднання компресійне 90х4-3шт.;Фланцеве з'єднання компресійне 63х2-3шт.;Муфта універсальна DN 300 (315-332)-1шт.; Хомут ремонтний Ду 100мм ( 108 - 118 ) L= 200 мм-1шт.; Хомут ремонтний 120-135-300-1шт.   52.04472 52.04472           52.04472 0
Усього за підпунктом 1.4 63.806675 63.806675 0 0 0 0 0 63.66427 0.142405
1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
                       
Усього за підпунктом 1.5                  
1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
                       
Усього за підпунктом 1.6                  
1.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
                       
Усього за підпунктом 1.7                  
   1.8  Інші заходи, з них:
                       
Усього за підпунктом 1.8                  
Усього за розділом І 228.106675 228.106675 0 0 0 0 0 200.26427 27.842405
 ІІ  ВОДОВІДВЕДЕННЯ
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
   2.1  Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:
 Усього за підпунктом 2.1 
   2.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
                       
 Усього за підпунктом  2.2                  
   2.3  Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
                       
 Усього за підпунктом 2.3                  
2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
                       
Усього за підпунктом  2.4                  
2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 р   118.584 118.584           39.528 79.056
2.5.2 Клапан зворотний діам. 250 мм.-1 шт. 1шт 5.95282 5.952815           0 5.952815
2.5.3 гідродинамічна прочисна машина KJ-3100 1шт 303.208 303.208           0 303.208
                      0
Усього за підпунктом  2.5 427.74 427.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.53 388.216815
                      0
2.6 Інші заходи, з них:                   0
                      0
Усього за підпунктом 2.6                 0
Усього за розділом ІІ 427.744815 427.744815 0 0 0 0 0 39.528 388.216815
 Усього за інвестиційним планом  655.85149 655.85149 0 0 0 0 0 239.79227 416.05922
Головний інженер                                                                            ___________________                                  Зазуляк В.Б.    
(посада відповідального виконавця)                    (підпис)        (прізвище, ім’я, по батькові)    
          Додаток 1
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 1 пункту 2 розділу II)
         
         
         
         
                 
                 
ПОГОДЖЕНО    ЗАТВЕРДЖЕНО                           
Рішення __________________________          
Моршинської міської ради   Директор ПЖКГ
(найменування органу місцевого самоврядування)   (посадова особа ліцензіата)
від _________________ №_____________          
          ___________________Ковалик В.Б.
      (підпис) (П.І.Б.)
               
    "____"_______________ 20____ року
                 
                 
                 
                 
           
           
               
               
     
                 
                 
                 
                 
    ІНВЕСТИЦІЙНА  ПРОГРАМА     
Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради  
      (найменування ліцензіата)          
      на  2023 рік       
                 
                 

Пояснювальна записка

до Інвестиційної програми на 2023р.(12 місяців) Підприємства житлово-комунального господарства Моршинської міської ради.

 

 1. Коротка інформація про ліцензіата.

ПЖКГ здійснює діяльність з метою забезпечення послугами водопостачання та водовідведення м. Моршин.

 І. Система  водопостачання

 

Водопостачання міста Моршин здійснюється від централізованої системи водопостачання, яка живиться з двох джерел, а саме:

 • водозабору з підземних джерел в заплаві р. Стрий, який розташований в районі с. Братківці і призначений для водопостачання м. Стрий і м. Моршин;
 • поверхневого водозабору з р. Бережниця, розташованого на півдні курорту (закритий постановою Головного лікаря Стрийського району від 7 грудня 2009р.).

 

Водопостачання курорту здійснюється по наступній технологічній і експлуатаційній схемі:

Двома свердловинами №3 та №8  (глибиною 25 м та дебітом 80 м3/год ) Братківського водозабору вода подається до насосної станції ІІ-го підйому в с. Братківці, де встановлено три насоси (робочий і два резервниі). Питна вода транспортується трубопроводом d = 300мм в резервуар насосної станції ІІІ-го підйому с.Довге. з насосної станції ІІІ-го підйому водогонами d = 300мм і d = 150мм питна вода подається в напірні резервуари площадки №1 обємом 600 м3 і 2000 м3, а потім самоплавом під дією гідростатичного тиску по водогонах  d = 300мм і d = 200мм в мережу міста.

Для подачі води з р. Бережниця побудовано комплекс водозабору і водоочисних споруд, в які входять: береговий водозабір, насосна першого підйому, очисні споруди, резервуари чистої води об”ємом 150 м3 , насосна станція другого підйому. Очищена і підготовлена вода згідно вимог ГОСТу 2874-82 подавалася в резервуари площадки №2 обємом 600м3, які знаходяться в східній частині курорту. З напірного резервуару водогоном d = 200мм подавалася на насосну станцію „Проміжна”, яка створює додатковий напір в мережі міста.

У зв’язку з закриттям поверхневого водозабору постановою Головного лікаря Стрийського району від 7 грудня 2009р. водопостачання південної частини курорту та абонентів с. Баня Лисовицька здійснюється шляхом заповнення в нічний час резервуарів площадки №2 обємом 600м3 насосною станцією „Проміжна”, які  в години максимального водоспоживання вирівнюють тиск в південній частині міста.

Водопровідна мережа міста розгалужена, закільцьована і знаходиться в задовільному стані.

 

Площадка напірних резервуарів №1 розташована на відмітці 370м, а площадка №2 на відмітці 363м, які не забезпечують в години найбільшого споживання води необхідних тисків на верхніх поверхах багатоквартирних будинків та споживачів південної частини курорту (ДП „Санаторій Моршинський”, пансіонат „Зорецвіт”, ТзОВ „Санаторій для дітей з батьками „Пролісок”, санаторій „Світанок”, курортний готель „Аркадія”). Тому для вирівнювання відповідних тисків і стабільних витрат води по місту встановлені локальні підкачуючі насосні станції.

 

ІІ. Система   водовідведення

Господарсько-побутові стічні води поступають по колектору d=800мм на КНС (приймальний резервуар).

Видалення затриманих грубодисперсних домішок зі стоків здійснюється на решітках, які призначені для очистки від великих, в основному органічного походження, частин і для забезпечення нормальної експлуатації насосного обладнання.

Відходи, що зняті з решіток, відправляють на сміттєзвалище.

З приймального резервуару стоки фекальними насосами типу ФГ 216-24 перекачуються в приймальну камеру, де відбувається гасіння напору, і направляються через замірний вузол на пісковловлювачі. Пісковловлювачі призначені для затримання крупних засмічень стічної води неорганічного походження розміром від 0,25 мм.

При технологічній ефектирності роботи пісколовок відсоток затримки піску фракції від 0,25 мм складає не менше 70%.

Вивантаження затриманого піску проводиться періодично на піскові площадки, а стічні води направляються на первинні відстійники в кількості 8 шт. D=9м і Н= 9,7м. Первинні відстійники призначені для зменшення концентрації нерозчинених забруднень, які здатні, в залежності від питомої ваги, осідати під дією сили тяжіння або триматися на плаву (зважені речовини).

Після первинних відстійників осад вивантажується через приймальні коллодязі і направляється на мулові майданчики, а освітлені стічні води направляються на біологіічну очистку.

Процес вивантаження мулу відбувається двічі на місяць. Для цих робіт залучається екскаватор ЮМЗ (4 год. двічі на місяць), самоскид ЗІЛ-130 (10 км.двіі на місяць), асенізаційна машина ЗІЛ-133 (18 бочок, 15 км. двічі на місяць).

Біологічне очищення стоків відбувається в принципі на всіх стадіях технологічного процесу і фактично в момент утворення стічних вод. Воно триває під час транспортування їх каналізаційною мережею до очисних споруд і не завершується навіть після фізико-хімічного доочищення. Проте, найінтенсивніше біоочищення відбувається в аеротенку, який згідно проекту виконаного проектним інститутом „Львівдіпрокомунбуд”, запроектовано на заміну зруйнованим аерофільтрам, де спеціально селекціоновані мікроорганізми-деструктори інтенсивно розмножуються. Біомасу, що наростає під час очищення стоків, відокремлюють у вторинних відстійниках.

Після вторинних відстійників стоки направляються на доочистку в біологічних ставках (3 шт), активний мул випускається в приймальний колодязь, звідки перекачується в голову процесу очистки.

Біоставки призначені для зниження забруднення природнім шляхом. Установка складається з 4-х ставків. четвертий ставок виконує функцію відстійника а 1-й,2-й,3-й  виконують окисні функції. Процеси в біоставках повинні відбуватися за наявності кисню з повітря, для чого встановлено електромеханічні аератори.

Після біоставків очищені стоки поступають у відстійник, а з нього випускаютться у спускну канаву, де для знезараження стоків подається розчин гіпохлориту натрію.

У зв’язку з незавершеною реконструкцією каналійних очисних споруд, із циклу очистки стоків виключено повну біологічну очистку (аеротенк недобудовано), що призводить до недостатньої очистки стоків та перевищення встановленого ГДС. З метою інтенсифікації процесів біологічної очистки, на стадії потрапляння стічних вод м. Моршин до приймальної  камери ГКНС, застосовується біопрепарати для прискорення процесів біологічного розкладу органічних сполук в стічних водах.

 

 1. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

 

 • Об'єкт інвестування -  Труба ПЕ 100 SDR 17 ф50х3,0-400 м/п; Труба ПЕ 100 SDR 17 ф63х3,0- 200 м/п.

Вартість - 54,962 тис. грн. без урахування ПДВ.

 

      2.2. Об’єкт інвестування - засувка з гумовим клином діам-100мм-2 шт, 150мм-3шт, 200мм-2шт

         Вартість — 95,188  тис.грн. без урахування ПДВ

 

      2.3. Об’єкт інвестування -хомут ремонтний н/ж-(217-229) довж 200-2 шт, (217-229) довж 300-2шт, (108-118) довж200 - 3 шт, (108-118) довж 300 - 3шт, (115-128) довж 200 - 3 шт, (115-128) довж 300 - 3 шт

         Вартість — 113,676 тис.грн. без урахування ПДВ

 

  2.4. Об'єкт інвестування: - оксиметр для води.

 Вартість — 15,0 тис.грн. без урахування ПДВ

 

2.5. Об'єкт інвестування: насоси аератори для біоставків -8 шт.

Вартість - 96 тис.грн.

 

2.6. Об'єкт інвестування: фланці 100мм - 20 шт - 22,318 тис грн без урахування ПДВ

2.7. Об'єкт інвестування: блок аерації у комплекті з дисковими аераторами - 114,246 тис. грн. без урахування ПДВ.

Невикористані кошти інвестиційної програми за 2022 рік - 416,05922 тис.грн.

 

2.8. Об’єкт інвестування: Муфта універсальна діам 300.-2 шт.

Вартість - 14,5392 тис.грн. без урахування ПДВ

2.9  Об’єкт інвестування: Напівмуфти для насадження на конічну втулку 8 шт

Вартість - 22, 530 тис. грн.

2.10. Об'єкт інвестування: - гідродинамічна прочисна машина KJ-3100.

             Вартість — 378.99002тис.грн. без урахування ПДВ.

 

 

 1. Обгрунтування інвестиційних витрат за складовими

 

3.1. Об'єкти  інвестування: Труба ПЕ 100 SDR 17 ф50х3,0 -400 м/п; Труба ПЕ 100 SDR 17 ф63х3,0- 200 м/п. - є необхідними для заміни прокородованих ділянок водопровідної мережі в м. Моршин.

3.2. Об’єкт інвестування - засувка з гумовим клином діам-100мм-2 шт, 150мм-3шт, 200мм-2шт - будуть використані для заміни зношених засувок на розподільчій мережі в м. Моршин та на напірних та всмоктуючих водопроводах насосних станцій.

3.3. Об’єкт інвестування -хомут ремонтний н/ж-(217-229) довж 200-2 шт, (217-229) довж 300-2шт, (108-118) довж200 - 3 шт, (108-118) довж 300 - 3шт, (115-128) довж 200 - 3 шт, (115-128) довж 300 - 3 шт - потріні для поповнення запасу матеріалів на випадок виникнення витоків води для швидкої та якісною ліквідації витоків.

3.4. Об'єкт інвестування: - оксиметр для води - прилад вимірювання розчиненого кисню у стічних водах для моніторингу якості роботи аераторів на біоставках.

3.5. Об'єкт інвестування: насоси аератори для біоставків -8 шт - призначені для покращення доочистки стічних вод перед випуском у р. Бережниця.

3.6. Об'єкт інвестування: фланці 100мм - 20 шт - для використання при планових замінах запірної арматури.

3.7. Об'єкт інвестування: блок аерації у комплекті з дисковими аераторами - інтенсифікація біологічних процесів очистки стічних вод.

3.8. Муфта універсальна діам 300.-2 шт. - поновлення запасів для швидкої ліквідації аварійних систуацій на магістральному водогоні.

3.9. Об’єкт інвестування: Напівмуфти для насадження на конічну втулку 8 шт - призначені для з’єднання насоса з двигуном на насосних станціях водопостачання та на муловій насосній станції КОС

 

3.10. . Об'єкт інвестування: - гідродинамічна прочисна машина KJ-3100.

      Дана прочисна машина дасть змогу ефективно здійснювати профілактику, очищення та відновлення пропускної здатності мереж господарсько-побутової каналізації в м. Моршин без залучення сторонніх організацій.

 

 

 1. Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарфу у прогнозному періоді

 

Фінансування видатків по даній інвестиційній програмі здійснюватиметься за рахунок амортизаційних відрахувань.

    Невикористані кошти інвестиційної програми за 2022 рік до діючого тарифу на 2023 рік включатися не будуть.

Таким чином впровадження та реалізація даної інвестиційної програми не передбачає рентабельності у тарифі на водопостачання та на водовідведення .

 1. Узагальнена характеристика Підприємства житлово-комунального господарства Моршинської міської радидив. додаток 6

 

 

 

Директор ПЖКГ       ________________           Ковалик В.Б.

 

Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми  на 2023 р.

на 12 місяців 
(строк)

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради
(найменування ліцензіата)

 1. Загальна інформація про ліцензіата

 

Найменування ліцензіата

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

Рік заснування

2001

Форма власності

комунальна

Місце знаходження

Львівська обл., м. Моршин

Код за ЄДРПОУ

31475513

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

Ковалик Василь Богданович,  директор

Тел., факс, е-mail

6-12-74, 6-12-74, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення 
(№, дата видачі, строк дії)

 №124 від 17.10.2017р. Строк дії - необмежений

Статутний капітал ліцензіата, тис.грн

12880,234

Балансова вартість активів, тис.грн

34290,0

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн

395

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), тис.грн.

-

 1. Загальна інформація про інвестиційну програму

 

Цілі інвестиційної програми

Зменшення витрат електричної енергії, зменшення втрат води, підвищення надійності роботи каналізаційних очисних споруд, підвищення якості та швидкості виконання робіт по усуненню аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення.

Строки реалізації інвестиційної програми

12 місяців

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться

Затвердження інвестиційної програми

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

Розроблення інвестиційної програми, затвердження інвестиційної програми, придбання матеріалів та обладнання для реалізації заходів інвестиційної програми, реалізація заходів інвестиційної програми.

 1. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

 

Загальний обсяг інвестицій, тис.грн

 

власні кошти

927,44922

позичкові кошти

 

залучені кошти

 

бюджетні кошти

 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

 

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

 

Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби

 

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

34,85

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

 

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

65,15

Інші заходи

 

 1. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

 

Чиста приведена вартість тис.грн.

927,44922

Внутрішня норма дохідності тис.грн.

220,0

Дисконтований період окупності

50,6міс.

Індекс прибутковості

0,24

 

Керівник ліцензіата

__________ 
(підпис)

Ковалик В.Б.   

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

М.П.

 

                          Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)
  ПОГОДЖЕНО            ЗАТВЕРДЖЕНО                                       
  рішенням  Моршинської міської ради           Директор ПЖКГ            
  (найменування органу місцевого самоврядування)                 (посадова особа ліцензіата)            
                                       
  від _________________ №_____________           ______________ Ковалик В.Б.                  
                      (підпис) (П.І.Б.)            
                                       
                    "____"_______________ 2023 року                  
                                       
                                       
Фінансовий планвикористання коштів для виконання інвестиційної програми на 2023  рік       
Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради      
(найменування ліцензіата)       
 № з/п  Найменування заходів (пооб'єктно) Кількісний показник (одиниця виміру) Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)  За способом виконання,           тис. грн                    (без ПДВ) Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди                   тис. грн (без ПДВ) Строк окупності (місяців)** № аркуша обґрунтовуючих матеріалів  Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період) Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) Економічний ефект  (тис. грн)***
загальна сума  з урахуванням: госпо-      дарський  (вартість    матеріаль-них ресурсів) підряд-  ний планова-ний період прогнозний період
аморти-   заційні відраху-   вання виробничі інвестиції з прибутку позичко-ві кошти інші залучені кошти, з них: бюджетні кошти   (не підлягають поверненню)
підлягають поверненню  не підлягають поверненню  планова-ний період            + 1 плано-ваний період     + n*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
І ВОДОПОСТАЧАННЯ
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів,  з них:
                                       
                                       
Усього за підпунктом 1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00   0.00
1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
                                       
 Усього за підпунктом 1.2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
                                       
Усього за підпунктом 1.3                                  
1.5                                      
Усього за підпунктом 1.4                                  
1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
 1.4.1  Труба ПЕ 100 SDR 17 ф50х3,0 -400 м/п; Труба ПЕ 100 SDR 17 ф63х3,0- 200 м/п.   54.962000 54.962           54.962   54.962              
 1.4.2  асувка з гумовим клином діам-100мм-2 шт, 150мм-3шт, 200мм-2шт   95.188000 95.188           95.188   95.188              
 1.4.3  хомут ремонтний н/ж-(217-229) довж 200-2 шт, (217-229) довж 300-2шт, (108-118) довж200 - 3 шт, (108-118) довж 300 - 3шт, (115-128) довж 200 - 3 шт, (115-128) довж 300 - 3 шт   113.676000 113.676           113.676   113.676              
 1.4.4  фланці 100мм  20 22.318000 22.318           22.318   22.318              
 1.4.5  Муфта універсальна діам 300. 2 14.539200 14.5392           14.5392   14.5392              
 1.4.6  Напівмуфти для насадження на конічну втулку 8 22.530000 22.53           22.53   22.53              
Усього за підпунктом 1.5 323.2132 323.2132 0 0 0 0 0 323.2132 0 323.2132 0 0 0 0 0 0 0
1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
        х  х  х  х  х  х                    
Усього за підпунктом 1.6                                  
   1.7  Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
                                       
Усього за підпунктом 1.7                                  
1.8 Інші заходи,з них:
                                       
Усього за підпунктом 1.8                                  
Усього за розділом І 323.21 323.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.21 0.00 323.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 ІІ  ВОДОВІДВЕДЕННЯ
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
   2.1  Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
                                       
Усього за підпунктом 2.1                                  
2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
                                       
Усього за підпунктом 2.2                                  
2.3 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
                                       
Усього за підпунктом 2.3                                  
2.4 Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
                                       
 2.1.2.1        х  х  х  х  х  х                    
 2.1.2.2        х  х  х  х  х  х                    
Усього за підпунктом  2.4                                  
2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. оксиметр для води 1 15 15           15   15              
2.5.2. насоси аератори для біоставків 8 96.00000 96           96   96              
2.5.3. блок аерації у комплекті з дисковими аераторами 1шт 114.24600 114.246           114.246   114.246              
2.5.4. гідродинамічна прочисна машина KJ-3100 1шт 378.99002 378.99002           378.99002   378.99002              
Усього за підпунктом 2.5 604.24 604.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 604.24 0.00 604.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Інші заходи, у т.ч.:
Усього за підпунктом 2.6                                  
Усього за розділом ІІ 604.23602 604.23602 0 0 0 0 0 604.23602 0 604.23602              
 Усього за інвестиційною програмою  927.44922 927.44922 0 0 0 0 0 927.44922 0 927.44922         0   0
Примітки:  n* - кількість років інвестиційної програми.        
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.                                      
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.                                      
                                       
 (посада відповідального виконавця)      (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)              
                                       

 

                                Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)
  ПОГОДЖЕНО                ЗАТВЕРДЖЕНО                                           
  рішенням  Моршинської міської ради               Директор ПЖКГ                
  (найменування органу місцевого самоврядування)               (посадова особа ліцензіата)                
  від _________________ №_____________               _________________Ковалик В.Б.                      
                          (підпис) (П.І.Б.)                
                        "____"_______________ 2023 року                      
                                               
                                 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців
 на 2023 рік
     
_Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради__      
(найменування ліцензіата) 
№ з/п Найменування заходів (пооб'єктно) Кількісний показник (одиниця виміру) Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)  Сума позичкових коштів та відсотків за їх  використання, що підлягає поверненню у планованому періоді,            тис. грн              (без ПДВ)  Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді,          тис. грн          (без ПДВ) Кошти, що враховуються    у структурі тарифів           гр.5 + гр.6. +      гр. 11 + гр. 12      тис. грн           (без ПДВ)  За способом виконання,                 тис. грн (без ПДВ) Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період,                     тис. грн (без ПДВ) Строк окупності (місяців)* № аркуша обґрунтовуючих матеріалів Економія паливно-енергетичних ресурсів            (кВт/год/рік) Економія фонду заробітної плати                                                                          (тис. грн/рік) Економічний ефект (тис. грн )**
загальна сума  з урахуванням: госпо          дарський  (вартість    матеріальних ресурсів) підряд ний І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.
аморти   заційні відраху   вання виробничі інвестиції з прибутку отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню  інші залучені кошти, отримані у планованому  періоді, з них:
що підлягають поверненню що не підлягають поверненню
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
І   ВОДОПОСТАЧАННЯ
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1   Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2   Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
                                               
Усього за підпунктом 1.2                                          
  1.3   Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
                                               
Усього за підпунктом 1.3                                          
1.4   Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.4.1 Труба ПЕ 100 SDR 17 ф50х3,0 -400 м/п; Труба ПЕ 100 SDR 17 ф63х3,0- 200 м/п.   54.962000 54.962000                 54.962000         54.962          
1.4.2 асувка з гумовим клином діам-100мм-2 шт, 150мм-3шт, 200мм-2шт   95.188000 95.188000                 95.188000         95.188          
1.4.3 хомут ремонтний н/ж-(217-229) довж 200-2 шт, (217-229) довж 300-2шт, (108-118) довж200 - 3 шт, (108-118) довж 300 - 3шт, (115-128) довж 200 - 3 шт, (115-128) довж 300 - 3 шт   113.676000 113.676000                 113.676000         113.676          
1.4.4 фланці 100мм  20 22.318000 22.318000                 22.318000         22.318          
Усього за підпунктом 1.4 286.144 286.144 0 0 0 0 0 0 0 0 286.144 0 0 0 0 286.144 0 0 0 0 0
1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
                                               
Усього за підпунктом 1.5                                          
1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
                                               
Усього за підпунктом 1.6                                          
1.7   Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
                                               
Усього за підпунктом 1.7                                          
   1.8    Інші заходи, з них:
                                               
Усього за підпунктом 1.8                                          
Усього за розділом І 286.144 286.144 0 0 0 0 0 0 0 0 286.144 0 0 0 0 286.144 0 0 0 0 0
 ІІ    ВОДОВІДВЕДЕННЯ
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
   2.1    Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:
 Усього за підпунктом 2.1                                           
   2.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
                                               
 Усього за підпунктом  2.2                                          
   2.3  Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
                                               
 Усього за підпунктом 2.3                                          
2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
                                               
Усього за підпунктом  2.4                                          
2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 оксиметр для води 1 15 15                 15         15          
2.5.2 насоси аератори для біоставків 8 96.00000 96                 96         96          
2.5.3 блок аерації у комплекті з дисковими аераторами 1шт 114.24600 114.246                 114.246         114.246          
                                               
Усього за підпунктом  2.5 225.246 225.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.25 0.00 0.00 0.00 0.00 225.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                               
2.6 Інші заходи, з них:                                            
                                               
Усього за підпунктом 2.6                                          
Усього за розділом ІІ 225.246 225.246 0 0 0 0 0 0 0 0 225.246 0 0 0 0 225.246 0 0 0 0 0
 Усього за інвестиційним планом  511.390  511.39 0 0 0 0 0 0 0 0 511.39 0 0 0 0 511.39 0 0 0 0 0
Примітки:                                      
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.                                              
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.                                              
                                         
Головний інженер                                                                            ___________________                                  Зазуляк В.Б.                            
(посада відповідального виконавця)                    (підпис)        (прізвище, ім’я, по батькові)                            
                                               
          Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)
План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми на 2023 рік  для врахування у структурі тарифів                        на 12 місяців     
Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради
(назва ліцензіата) 
№ з/п Найменування заходів  Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, 
тис. грн (без ПДВ)
загальна сума  з урахуванням:
амортизаційні відрахування виробничі інвестиції з прибутку  сума позичкових коштів та відсотків за їх  використання, що підлягає поверненню у планованому періоді сума інших  залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді 
1 2 3 4 5 6 7
І Водопостачання
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів           
 1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів          
  1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби          
1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання  286.144 286.144      
1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій          
1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення          
1.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища          
1.8 Інші заходи          
  Усього за розділом І 286.144 286.144      
ІІ Водовідведення
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
 2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів          
2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів          
2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій          
2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення          
2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища 225.246 225.246      
2.6 Інші заходи          
  Усього за розділом ІІ 225.246 225.246      
  Усього за інвестиційною програмою 511.390 511.390      
Директор ПЖКГ                                     __________________                                               Ковалик В.Б.
(посадова особа ліцензіата)        (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)  
         
Головний бухгалтер                                               __________________                   Магасевич О.М.
         (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)  
             
Головний інженер                                                       __________________                   Зазуляк В.Б.
(посада відповідального виконавця)      (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)
             

 

Додаток 6
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 5 пункту 2 розділу II) 

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради 
(найменування ліцензіата підприємства)

станом на 01.05.2023 року

 

з/п

І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання

Одиниця виміру

Загальний показник

1

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)

од.

2

2

Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства

осіб

6000

3

Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:

осіб

6000

4

безпосередньо підключених до мереж

осіб

6000

5

яке використовує водорозбірні колонки

осіб

0

6

Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)

осіб

0

7

Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог

осіб

0

8

Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками

од.

0

9

Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)

%

0

10

Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:

од.

2260

11

населення

од.

2105

12

бюджетних установ

од.

12

13

інших

од.

143

14

Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:

%

100

15

з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)

%

100

16

з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)

%

0

17

Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:

од.

2020

18

населення

од.

1865

19

бюджетних установ

од.

12

20

інших

од.

143

21

Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:

%

89,4

22

населення (рядок 18/рядок 11х100)

%

88,6

23

бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)

%

100

24

інших (рядок 20/рядок 13х100)

%

100

25

Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:

км

43,4

26

водоводів

км

18,7

27

вуличної мережі

км

22,1

28

внутрішньоквартальної та дворової мережі

км

2,6

29

Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)

од./км

52,6

30

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

км

2,9

31

водоводів

км

0,9

32

вуличної мережі

км

1

33

внутрішньоквартальної та дворової мережі

км

1

34

Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:

%

6,7

35

водоводів (рядок 31/рядок 26х100)

%

8,02

36

вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)

%

5,9

37

внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)

%

38,5

38

Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом

осіб

28

39

Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання

осіб

28

40

Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)

ос./1000 од.

12,4

41

Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)

осіб/1 км

0,645

42

Обсяг піднятої води за рік

тис.м-3/рік

759,3

43

Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому

тис.м-3/добу

2,08

44

Обсяг закупленої води зі сторони за рік

тис.м-3/рік

0

45

Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік

тис.м-3/рік

0

46

Середньодобове очищення води на очисних спорудах

тис.м-3/добу

0

47

Обсяг поданої води у мережу за рік

тис.м-3/рік

734.6

48

Середньодобова подача води у мережу

тис.м-3/добу

2,01

49

Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:

тис.м-3/рік

352,5

50

населенню

тис.м-3/рік

121,2

51

Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:

тис.м-3/рік

31.1

52

витрати на технологічні потреби до мережі

тис.м-3/рік

0

53

витрати на технологічні потреби у мережі

тис.м-3/рік

31,1

54

Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100)

%

4.01

55

Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:

тис.м-3/рік

374

56

обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)

тис.м-3/рік

24,7

57

обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)

тис.м-3/рік

350,7

58

Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100)

%

47,7

59

Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)

тис.м-3/км

8,08

60

Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365)

л/добу

335.4

61

Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365)

л/добу

55.3

 

62

Кількість резервуарів чистої води, башт, колон

од.

4

63

Розрахунковий об’єм запасів питної води

тис.м-3

3,2

64

Наявний об’єм запасів питної води

тис.м-3

2,6

65

Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100)

%

81,3

66

Кількість поверхневих водозаборів (закритий постановою СЕС від 07.12.09)

од.

1

67

Кількість підземних водозаборів, з них:

од.

1

68

кількість свердловин

од.

2

69

Кількість окремих свердловин

од.

0

70

Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)

од.

3

71

Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів

од.

3

72

Витрати електричної енергії на підйом води

тис.кВт/год

171,1

73

Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м-3 води

кВт*год/м-3

0,21

74

Кількість комплексів очисних споруд водопостачання (закритий постановою СЕС від 07.12.09)

од.

1

75

Витрати електричної енергії на очищення води

тис.кВт/год

0

76

Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 води

кВт*год/м-3

0

77

Кількість насосних станцій підкачування води

од.

3

78

Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання

од.

12

79

Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін

од.

2

80

Витрати електричної енергії на перекачування води

тис.кВт/год

492,4

81

Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м-3 води у мережу

кВт*год./м-3

0,59

82

Кількість приладів технологічного обліку

од.

3

83

Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати

од.

0

84

Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100)

%

100

85

Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:

од.

0

86

рідкого хлору

од.

0

87

гіпохлориду

од.

0

88

ультрафіолету

од.

0

89

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

од.

0

90

Кількість лабораторій

од.

1

91

Кількість майстерень

од.

1

92

Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

од.

5

93

Установлена виробнича потужність водопроводу

тис.м-3/добу

4,8

94

Установлена загальна потужність водозаборів

тис.м-3/добу

4,8

95

Установлена виробнича потужність очисних споруд

тис.м-3/добу

2,9

96

Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100)

%

42

97

Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100)

%

43.3

98

Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100)

%

0

99

Кількість аварій на мережі водопостачання за рік

аварії

29

100

Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)

аварії/км

0,67

101

Витрати електричної енергії на водопостачання за рік

тис.кВт/год

633,5

102

Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік

тис.грн

1528,3

103

Питомі витрати електричної енергії на 1м-3 води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)

кВт*год/м-3

0,77

104

Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік

тис.грн

7609,8

105

Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)

грн./м-3

17,93

106

Витрати на оплату праці за рік

тис.грн

3316,1

107

Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)

%

43,5

108

Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)

%

20,1

109

Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік

тис.грн

0

110

Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)

%

0

111

Амортизаційні відрахування за рік

тис.грн

285,5

112

Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік

тис.грн

0

113

Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)

%

3,7

з/п

ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення

Одиниця виміру

Загальний показник

1

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)

од.

3

2

Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства

осіб

6000

3

Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:

осіб

6000

4

безпосередньо підключених до мереж

осіб

5913

5

яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків

осіб

87

6

Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:

од.

2271

7

населення

од.

2113

8

бюджетних установ

од.

12

9

інших

од.

146

10

Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:

%

100

11

з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)

%

86,6

12

з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100)

%

13,4

13

Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод

од.

0

14

Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100)

%

0

15

Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:

км

26,2

16

головних колекторів

км

3,2

17

напірних трубопроводів

км

0,8

18

вуличної мережі

км

18,7

19

внутрішньоквартальної та дворової мережі

км

3,5

20

Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)

од./км

86,7

21

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

км

3,9

22

головних колекторів

км

0,6

23

напірних трубопроводів

км

0,4

24

вуличної мережі

км

2,6

25

внутрішньоквартальної та дворової мережі

км

0,3

26

Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:

%

14,9

27

головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)

%

18,8

28

напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)

%

50

29

вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)

%

13,9

30

внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)

%

8,6

31

Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом

осіб

29

32

Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення

осіб

29

33

Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)

ос./1000 од.

12,8

34

Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)

осіб/1 км

1,1

35

Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:

тис.м-3/рік

418,4

36

прийнято від інших систем водовідведення

тис.м-3/рік

0

37

Середньодобове перекачування стічних вод

тис.м-3/добу

1,15

38

Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:

тис.м-3/рік

418,4

39

з повним біологічним очищенням

тис.м-3/рік

418,4

40

з доочищенням

тис.м-3/рік

418,4

41

Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах

тис.м-3/добу

1,15

42

Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38)

тис.м-3/рік

0

43

Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100)

%

0

44

Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39)

тис.м-3/рік

418,4

45

Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)

%

100

46

Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік

тис.м-3/рік

0

47

Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100)

%

0

48

Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі:

тис.м-3/рік

418,4

49

населенню

тис.м-3/рік

123,3

50

Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік

од.

26

51

Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15)

од./км

0,99

52

Кількість аварій в мережі водовідведення за рік

аварії/рік

15

53

Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)

аварії/км

0,57

54

Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365)

л/добу

191

55

Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365)

л/добу

191

56

Кількість насосних станцій перекачування стічних вод

од.

1

57

Кількість очисних споруд водовідведення

од.

1

58

Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення

од.

4

59

Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін

од.

1

60

Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:

од.

0

61

рідкого хлору

од.

0

62

гіпохлориду

од.

0

63

ультрафіолету

од.

0

64

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

од.

0

65

Кількість лабораторій

од.

0

66

Кількість майстерень

од.

0

67

Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

од.

1

68

Установлена потужність водовідведення

тис.м-3/добу

9,6

69

Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення

тис.м-3/добу

9,6

70

Установлена потужність очисних споруд водовідведення

тис.м-3/добу

5

71

Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100)

%

11,9

72

Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100)

%

22,9

73

Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:

тис.кВт*год

116,6

74

загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод

тис.кВт*год

0

75

питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 стічних вод (рядок 74/рядок 73х100)

кВт*год/м-3

0

76

загальні витрати електричної енергії на перекачування води

тис.кВт*год

116,6

77

питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м-3 стічних вод (рядок 76/рядок 73х100)

кВт*год/м-3

100

78

Витрати на електричну енергію за рік

тис.грн

281,4

79

Питомі витрати електроенергії на 1м-3 стічних вод (рядок 73/рядок 35)

кВт*год/м-3

0,27

80

Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік

тис.грн

3485,7

81

Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)

грн./м-3

8,33

82

Витрати на оплату праці за рік

тис.грн

2290,3

83

Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100)

%

65,7

84

Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)

%

8,1

85

Амортизаційні відрахування за рік

тис.грн

132,9

86

Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік

тис.грн

0

87

Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100)

%

3,8

 

 

*1

Назва населених пунктів, яким надаються послуги водопостачання:

 

 

 

 

Назва населеного пункту

Населення (чол.)

 

 

 

1

2

_м. Моршин

_с. Баня Лисовицька Стрийського р-ну Львівської області

5840

 

160

 

 

 

 

 

 

 

*2

Назва населених пунктів, яким надаються послуги водовідведення

 

 

Назва населеного пункту

Населення (чол.)

 

1

2

3.

       

М. Моршин             

С. Баня Лисовицька Стрийського р-ну Львівської області

С. Станків Стрийського р-ну Льавівської області.

5912

 87

 

1

 

 

директор
(посадова особа ліцензіата)

________ 
(підпис)

Ковалик В.Б. 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Головний бухгалтер

________ 
(підпис)

Магасевич О.М.
(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний інженер
(посада відповідального виконавця)

________ 
(підпис)

Зазуляк В.Б. 
(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Додаток 7
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 5 пункту 3 розділу III)

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА

ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

 

Я, Ковалик Василь Богданович , при наданні

                                                (прізвище, ім’я, по батькові)

даних до                          Моршинської міської ради

                                           (найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за   допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

 

___________________________                                                 “____”________________ 20___ року              

                    (підпис)                                                                                                   (дата)                                                                                                                                                                                 

Директор                                                                                                         Ковалик В.Б.

(посада посадової особи ліцензіата) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ДО

ПРОЕКТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ПРОГРАМИ на 2023 рік

ПІДПРИЄМСТВА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Пропозиції щодо інвестиційної програми приймаються у письмовому вигляді за адресою 82482, Львівська область, місто Моршин, вул. Привокзальна, 47.
 2. Пропозиції щодо інвестиційної програми приймаються з 15/05/23по 29/05/23 включно.

 

Директор ПЖКГ                                           Василь КОВАЛИК

 

 

 

 

  Україна                                          

МОРШИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    №     45

 

" 21"  квітня  2023 р.                                                      м.Моршин

 

Про встановлення тарифів на послуги

з централізованого водопостачання та

централізованого водовідведення

 

         Розглянувши заяву Підприємства житлово-комунального господарства Моршинської міської ради про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення та додані до неї матеріали і розрахунки планових витрат, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», від 29.04.2022 №502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», керуючись пп.2 п. «а» ст. 28, ст.52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення до рівня економічно обґрунтованих витрат, забезпечення стабільного надання послуг, виконавчий комітет Моршинської міської ради

 

                                                 ВИРІШИВ:

 

 1. Встановити з 01.05.2023року Підприємству житлово-комунального господарства Моршинської міської ради кориговані тарифи для населення, бюджетних установ та інших споживачів згідно з додатком у розмірі:

 

- послуга з централізованого водопостачання 33,508 грн.(в тому числі ПДВ)

- послуга з централізованого водовідведення 21,868 грн. (в тому числі ПДВ).

 

 1. Підприємству житлово-комунального господарства Моршинської міської ради довести інформацію щодо встановленнятарифів до відомаспоживачів.

 

 1. Рішення виконавчого комітету № 2від 17.01.2022року визнати таким, що втратило чинність.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського голови Володимира Левковича.

 

 

 

Міський голова                                                             Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету

Моршинської міської ради

від 21.04.2023 № 45

 

Структура планових витрат тарифів

на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються Підприємством житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

 

 

 

 

 з/п

Статті витрат

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

гривень

грн./ м3

гривень

грн./ м3

 

Обсяг наданих послуг, м3

380000

380000

1.

Електроенергія

2776276

7,306

792488

2,086

2.

Послуги з транспортування та знезараження води

1096117

2,885

0

0,00

3.

Витрати на оплату праці з ЄСВ

5392131

14,190

5201130

13,687

4.

Паливно-мастильні матеріали

171186

0,450

140173

0,369

5.

Інші витрати

995394

2,618

662821

1,744

6.

Всього витрат:

10431104

27,450

6796612

17,886

7.

Плановий прибуток

179804

0,473

128165

0,337

8.

Вартість послуг

10610908

27,923

6924777

18,223

 

Середньозважений тариф

 

27,923

 

18,223

 

Тариф з ПДВ

 

33,508

 

21,868

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету Ольга МАНАСТИРСЬКА

 

 

 

Шановні мешканці та гості міста Моршин, повідомляємо про те, що 21/04/2023 року з 9:00 до 13:00 буде припинено водопостачання м. Моршин у зв'язку із необхідністю ліквідувати аварійний витік води. Подбайте про запас води на вказаний час. Вибачте за незручності. Адміністрація ПЖКГ

Дочірні категорії