ЗАТВЕРДЖУЮ    
            Директор ПЖКГ    
                 
            ______________ В. Ковалик  
            15 березня 2022 року    
                       
                       
                       
                                 ЗВІТ про
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців
зі змінами на 2021 рік
_Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради__
(найменування ліцензіата) 
№ з/п Найменування заходів (пооб'єктно) Кількісний показник (одиниця виміру) Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)  Виконання Фінансового плану використання коштів на виконання інвестиційної програми ,            тис. грн              (без ПДВ)  Залишок невикористаних коштів       тис. грн          (без ПДВ)
загальна сума  з урахуванням:
аморти   заційні відраху   вання виробничі інвестиції з прибутку отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню  інші залучені кошти, отримані у планованому  періоді, з них:
що підлягають поверненню що не підлягають поверненню
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
І ВОДОПОСТАЧАННЯ
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. Частотний перетворювач 37 кВт.-1шт шт. 49.00 49.00           41.655 7.345
1.1.2. Ремонт частотного перетворювача 37 кВт – 1шт шт. 16.89472 16.89472           0 16.89472
1.1.3 Система віддаленого керування двома свердловинами -1 од.  од. 21.00 21.00           15.75 5.25
 1.1.4.  Труби ПЕ 100 SDR 17 (1,0 Мпа), в т.ч.: діам. 50мм – 200 м/п, діам 63 мм – 200 м/п, діам 90- 220 м/п м.п. 41.33571 41.33571           41.07580 0.25991
Усього за підпунктом 1.1 128.23 128.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.48 29.75
1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
                       
Усього за підпунктом 1.2                  
  1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
                       
Усього за підпунктом 1.3                  
1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.4.1 Комплект для терморезисторного зварювання 160 мм – 6 шт. шт. 14.89266 14.89266           10.065 4.82766
1.4.2 Муфти терморезисторні – 50мм -10 шт, 63мм – 10шт, 90 мм – 10 шт, 160 мм – 4 шт. шт. 10.5293 10.5293           9.54758 0.98174
1.4.3 Зварювальний апарат ПДГ – 180 – 1шт. шт 15.0000 15.0000           0 15
1.4.4 Мотопомпа – 1шт. шт 6.0000 6.0000           0 6
1.4.5 Підшипники – 10 шт. шт 15.6000 15.6000           16.3 -0.7
1.4.6 Ремонт глибинного насоса – 1 од шт 15.0000 15.0000           0 15
1.4.7 Засувки з гумованим клином в т.ч.: діам.80мм –5шт., діам.100мм –5шт., діам. 150 мм – 4 шт. шт 88.33492 88.33492           27.8638 60.47112
Усього за підпунктом 1.4 165.3569 165.3569 0 0 0 0 0 63.77638 101.58052
1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
                       
Усього за підпунктом 1.5                  
1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
                       
Усього за підпунктом 1.6                  
1.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
                       
Усього за підпунктом 1.7                  
   1.8  Інші заходи, з них:
                       
Усього за підпунктом 1.8                  
Усього за розділом І 293.58733 293.58733 0 0 0 0 0 162.25718 131.33015
 ІІ  ВОДОВІДВЕДЕННЯ
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
   2.1  Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:
 Усього за підпунктом 2.1 
   2.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
                       
 Усього за підпунктом  2.2                  
   2.3  Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
                       
 Усього за підпунктом 2.3                  
2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
                       
Усього за підпунктом  2.4                  
2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 Насос TRm 0.75 -1 од. од. 30.00 30.00           19.08333  
2.5.2 Мотопомпа- 1шт шт 7.00 7.00              
2.5.3 Ремонт насоса Grundfoss – 1од од. 40.00 40.00           0 40
2.5.4 Спірал С-11 32мм*4,6м/п-10 шт. шт 37.84167 37.84167           38.745 -0.90333
                      0
Усього за підпунктом  2.5 114.84 114.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.83 57.01334
                      0
2.6 Інші заходи, з них:                   0
                      0
Усього за підпунктом 2.6                 0
Усього за розділом ІІ 114.84167 114.84167 0 0 0 0 0 57.82833 57.01334
 Усього за інвестиційним планом  408.429 408.429 0 0 0 0 0 220.08551 188.34349
Головний інженер                                                                            ___________________                                  Зазуляк В.Б.    
(посада відповідального виконавця)                    (підпис)        (прізвище, імя, по батькові)