Додаток
до індивідуального
договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до індивідуального договору про надання
послуг з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення

 

Ознайомившись з умовами договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на htt://www.pshkh.info.приєднуюсь до договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Підприємства житлово-комунального господарства Моршинської міської ради з такими даними.

  1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) __________

________________________________________________________________,

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) __________________,

адреса реєстрації _____________________________________________,

номер телефону ______________________________________________,

адреса електронної пошти _____________________________________;

2) адреса приміщення споживача:

вулиця _____________________________________________________,

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) __________,

населений пункт _____________________________________________,

район ______________________________________________________,

область ____________________________________________________,

індекс ___________;

3) кількість осіб, які фактично користуються послугами ___________.

  1. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку централізованого водопостачання:

Порядковий номер

Заводський номер, назва та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Показання засобу вимірювальної техніки на дату укладення договору

Місце встановлення

Дата останньої повірки

Міжповірочний інтервал, років

Примітка

 

 

 

 

Для укладення договору надаю такі документи:

  1. Копія документу, що підтверджує право власності (користування) на об’єкт нерухомого майна, а саме: ________________________________________________________ ______________________________________________________________________;
  2. Копія паспорту;
  3. Копія ідентифікаційного коду;
  4. Копія паспортів засобів обліку води;

5.Довідка про кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні (для житлових приміщень)

 

 

 Я, _____________________________________________________________________, паспорт серії _______ № ____________, виданий_________________________________________________________________ від ________________________ року на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. (в редакції від 16.09.2022 року), даю згоду Підприємству житлово-комунального господарства Моршинської міської ради  на автоматизоване оброблення та зберігання моїх персональних даних та надання інформації третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством України, та безстрокове збереження персональних даних незалежно від терміну дії договору та його закінчення.

 

______________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)