Додаток 1                                                                                   до Порядку розроблення, погодження  та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
         
         
         
         
                 
                 
ПОГОДЖЕНО    ЗАТВЕРДЖЕНО                           
Рішення __________________________          
Моршинської міської ради   В.о.директора ПЖКГ
(найменування органу місцевого самоврядування)   (посадова особа ліцензіата)
від _________________ №_____________          
          ___________________Яцинин В.І.
      (підпис) (П.І.Б.)
               
    "____"_______________ 20____ року
                 
                 
                 
                 
           
           
               
               
     
                 
                 
                 
                 
    ІНВЕСТИЦІЙНА  ПРОГРАМА    
Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради  
      (найменування ліцензіата)      
      на  2021 рік      
                 
                 

Пояснювальна записка

до Інвестиційної програми на 2021р.(12 місяців) Підприємства житлово-комунального господарства Моршинської міської ради.

 

 1. Коротка інформація про ліцензіата.

ПЖКГ здійснює діяльність з метою забезпечення послугами водопостачання та водовідведення м. Моршин.

 І. Система  водопостачання

 

Водопостачання міста Моршин здійснюється від централізованої системи водопостачання, яка живиться з двох джерел, а саме:

 • водозабору з підземних джерел в заплаві р. Стрий, який розташований в районі с. Братківці і призначений для водопостачання м. Стрий і м. Моршин;
 • поверхневого водозабору з р. Бережниця, розташованого на півдні курорту (закритий постановою Головного лікаря Стрийського району від 7 грудня 2009р.).

 

Водопостачання курорту здійснюється по наступній технологічній і експлуатаційній схемі:

Двома свердловинами №3 та №8  (глибиною 25 м та дебітом 80 м3/год ) Братківського водозабору вода подається до насосної станції ІІ-го підйому в с. Братківці, де встановлено три насоси (робочий і два резервниі). Питна вода транспортується трубопроводом d = 300мм в резервуар насосної станції ІІІ-го підйому с.Довге. з насосної станції ІІІ-го підйому водогонами d = 300мм і d = 150мм питна вода подається в напірні резервуари площадки №1 обємом 600 м3 і 2000 м3, а потім самоплавом під дією гідростатичного тиску по водогонах  d = 300мм і d = 200мм в мережу міста.

Для подачі води з р. Бережниця побудовано комплекс водозабору і водоочисних споруд, в які входять: береговий водозабір, насосна першого підйому, очисні споруди, резервуари чистої води об”ємом 150 м3 , насосна станція другого підйому. Очищена і підготовлена вода згідно вимог ГОСТу 2874-82 подавалася в резервуари площадки №2 обємом 600м3, які знаходяться в східній частині курорту. З напірного резервуару водогоном d = 200мм подавалася на насосну станцію „Проміжна”, яка створює додатковий напір в мережі міста.

У зв’язку з закриттям поверхневого водозабору постановою Головного лікаря Стрийського району від 7 грудня 2009р. водопостачання південної частини курорту та абонентів с. Баня Лисовицька здійснюється шляхом заповнення в нічний час резервуарів площадки №2 обємом 600м3 насосною станцією „Проміжна”, які  в години максимального водоспоживання вирівнюють тиск в південній частині міста.

Водопровідна мережа міста розгалужена, закільцьована і знаходиться в задовільному стані.

 

Площадка напірних резервуарів №1 розташована на відмітці 370м, а площадка №2 на відмітці 363м, які не забезпечують в години найбільшого споживання води необхідних тисків на верхніх поверхах багатоквартирних будинків та споживачів південної частини курорту (ДП „Санаторій Моршинський”, пансіонат „Зорецвіт”, ТзОВ „Санаторій для дітей з батьками „Пролісок”, санаторій „Світанок”, курортний готель „Аркадія”). Тому для вирівнювання відповідних тисків і стабільних витрат води по місту встановлені локальні підкачуючі насосні станції.

 

ІІ. Система   водовідведення

Господарсько-побутові стічні води поступають по колектору d=800мм на КНС (приймальний резервуар).

Видалення затриманих грубодисперсних домішок зі стоків здійснюється на решітках, які призначені для очистки від великих, в основному органічного походження, частин і для забезпечення нормальної експлуатації насосного обладнання.

Відходи, що зняті з решіток, відправляють на сміттєзвалище.

З приймального резервуару стоки фекальними насосами типу ФГ 216-24 перекачуються в приймальну камеру, де відбувається гасіння напору, і направляються через замірний вузол на пісковловлювачі. Пісковловлювачі призначені для затримання крупних засмічень стічної води неорганічного походження розміром від 0,25 мм.

При технологічній ефектирності роботи пісколовок відсоток затримки піску фракції від 0,25 мм складає не менше 70%.

Вивантаження затриманого піску проводиться періодично на піскові площадки, а стічні води направляються на первинні відстійники в кількості 8 шт. D=9м і Н= 9,7м. Первинні відстійники призначені для зменшення концентрації нерозчинених забруднень, які здатні, в залежності від питомої ваги, осідати під дією сили тяжіння або триматися на плаву (зважені речовини).

Після первинних відстійників осад вивантажується через приймальні коллодязі і направляється на мулові майданчики, а освітлені стічні води направляються на біологіічну очистку.

Процес вивантаження мулу відбувається двічі на місяць. Для цих робіт залучається екскаватор ЮМЗ (4 год. двічі на місяць), самоскид ЗІЛ-130 (10 км.двіі на місяць), асенізаційна машина ЗІЛ-133 (18 бочок, 15 км. двічі на місяць).

Біологічне очищення стоків відбувається в принципі на всіх стадіях технологічного процесу і фактично в момент утворення стічних вод. Воно триває під час транспортування їх каналізаційною мережею до очисних споруд і не завершується навіть після фізико-хімічного доочищення. Проте, найінтенсивніше біоочищення відбувається в аеротенку, який згідно проекту виконаного проектним інститутом „Львівдіпрокомунбуд”, запроектовано на заміну зруйнованим аерофільтрам, де спеціально селекціоновані мікроорганізми-деструктори інтенсивно розмножуються. Біомасу, що наростає під час очищення стоків, відокремлюють у вторинних відстійниках.

Після вторинних відстійників стоки направляються на доочистку в біологічних ставках (3 шт), активний мул випускається в приймальний колодязь, звідки перекачується в голову процесу очистки.

Біоставки призначені для зниження забруднення природнім шляхом. Установка складається з 4-х ставків. четвертий ставок виконує функцію відстійника а 1-й,2-й,3-й  виконують окисні функції. Процеси в біоставках повинні відбуватися за наявності кисню з повітря, для чого встановлено електромеханічні аератори.

Після біоставків очищені стоки поступають у відстійник, а з нього випускаютться у спускну канаву, де для знезараження стоків подається розчин гіпохлориту натрію.

У зв’язку з незавершеною реконструкцією каналійних очисних споруд, із циклу очистки стоків виключено повну біологічну очистку (аеротенк недобудовано), що призводить до недостатньої очистки стоків та перевищення встановленого ГДС. З метою інтенсифікації процесів біологічної очистки, на стадії потрапляння стічних вод м. Моршин до приймальної  камери ГКНС, застосовується біопрепарати для прискорення процесів біологічного розкладу органічних сполук в стічних водах.

 

 1. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

 

 • Об'єкт інвестування: - гідродинамічна прочисна машина KJ-3100.

             Вартість — 240,9167 тис.грн. без урахування ПДВ.

 

 • Об'єкт інвестування: - Засувки з гумованим клином в т.ч.: діам.80мм – 2шт., діам.100мм – 8шт., діам. 150 мм – 4 шт. Вартість — 88,33492 тис.грн. без урахування ПДВ.

 

 • Об'єкт інвестування: Труби ПЕ 100 SDR 17 (1,0 Мпа), в т.ч.: діам. 50мм – 200 м/п, діам 63 мм – 200 м/п, діам 90- 220 м/п. Вартість — 41,33571 тис.грн. без урахування ПДВ.

 

 • . Об'єкт інвестування: Спіраль С-11 32 мм*4,6м/п – 10 шт. Вартість 37,84167 тис.грн. . без урахування ПДВ.

                

 

 1. Обгрунтування інвестиційних витрат за складовими

 

3.1. Об'єкт інвестування: - гідродинамічна прочисна машина KJ-3100.

 Вартість — 240,9167 тис.грн. без урахування ПДВ.

      Дана прочисна машина дасть змогу ефективно здійснювати профілактику, очищення та відновлення пропускної здатності мереж господарсько-побутової каналізації в м. Моршин без залучення сторонніх організацій.

 

3.2. Об'єкт інвестування: - Засувки з гумованим клином в т.ч.: діам.80мм – 2шт., діам.100мм – 8шт., діам. 150 мм – 4 шт.  Вартість — 88,33492 тис.грн. без урахування ПДВ.

   Наявність даної запірної арматури дозволить підприємству локалізовувати пошкоджені ділянки водопроводу не проводячи скиду значних обсягів води та не припиняючи водопостачання до тих споживачів, яким вода подається із не пошкоджених мереж водопостачання.

 

3.3. Об'єкт інвестування: - Труби ПЕ 100 SDR 17 (1,0 Мпа), в т.ч.: діам. 50мм – 200 м/п, діам 63 мм – 200 м/п, діам 90- 220 м/п. Вартість — 41,33571 тис.грн. без урахування ПДВ.

       Дані труби необхідні для проведення робіт по модернізації мереж на найбільш аварійних ділянках водопроводу, що дасть змогу зменшити втрати води на 3,5 %,або на 323,120тис.грн/рік за умов реалізації наданих послуг на рівні 400,0 тис м3 води на рік.

 

3.4. Об'єкт інвестування: - Спіраль С-11 32 мм*4,6м/п – 10 шт.           Вартість 37,84167 тис.грн. . без урахування ПДВ. Наявність  спіралі C-11 32mmx4,6m зменшить потребу використання асенізаційної машини ЗІЛ-130 для прочистки засмічень на мережах водовідведення, полегшить прочистку ділянок мереж із застарілими жировими корками та врослим корінням дерев, зможе частково компенсувати припинення експлуатації гідродинамічної прочисної машини KJ-3100 у зимовий період.

                 

 

 1. Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарфу у прогнозному періоді

 

Фінансування видатків по даній інвестиційній програмі здійснюватиметься за рахунок амортизаційних відрахувань.

 

Таким чином впровадження та реалізація даної інвестиційної програми не передбачає рентабельності у тарифі на водопостачання та на водовідведення .

 1. Узагальнена характеристика Підприємства житлово-комунального господарства Моршинської міської ради див. додаток 6

 

 

 

В.о. директора ПЖКГ       ________________           Яцинин В.І.

 

Додаток 2

до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення   

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми  на 2021 рр.
на 12 місяців 
(строк)

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради
(найменування ліцензіата)

 1. Загальна інформація про ліцензіата

 

Найменування ліцензіата

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

Рік заснування

2001

Форма власності

комунальна

Місце знаходження

Львівська обл., м. Моршин

Код за ЄДРПОУ

31475513

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

Яцинин Василь Іванович, в.о. директора

Тел., факс, е-mail

6-12-74, 6-12-74, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення 
(№, дата видачі, строк дії)

 №124 від 17.10.2017р. Строк дії - необмежений

Статутний капітал ліцензіата, тис.грн

12880,234

Балансова вартість активів, тис.грн

34290,0

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн

395

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), тис.грн.

-

 1. Загальна інформація про інвестиційну програму

 

Цілі інвестиційної програми

Зменшення витрат електричної енергії, зменшення втрат води, підвищення надійності роботи каналізаційних очисних споруд, підвищення якості та швидкості виконання робіт по усуненню аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення.

Строки реалізації інвестиційної програми

12 місяців

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться

Затвердження інвестиційної програми

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

Розроблення інвестиційної програми, затвердження інвестиційної програми, придбання матеріалів та обладнання для реалізації заходів інвестиційної програми, реалізація заходів інвестиційної програми

 1. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

 

Загальний обсяг інвестицій, тис.грн

 

власні кошти

408,429

позичкові кошти

 

залучені кошти

 

бюджетні кошти

 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

10,12

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

 

Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби

 

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

21,63

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

 

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

68,25

Інші заходи

 

 1. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

 

Чиста приведена вартість тис.грн.

408,429

Внутрішня норма дохідності тис.грн.

369,28

Дисконтований період окупності

13,3 міс.

Індекс прибутковості

0,90

 

Керівник ліцензіата

__________ 
(підпис)

Яцинин В.І.
(прізвище, ім’я, по батькові)

 

М.П.

 

                          Додаток 3                                                                                            до  Порядку розроблення, погодження та затвердження  інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення  
  ПОГОДЖЕНО            ЗАТВЕРДЖЕНО                                         
  рішенням  Моршинської міської ради           В.о.директора ПЖКГ              
  (найменування органу місцевого самоврядування)           (посадова особа ліцензіата)              
                                         
  від _________________ №_____________           _______________Яцинин В.І.              
                      (підпис) (П.І.Б.)              
                                         
                    "____"_______________ 2020 року            
                                         
                                         
Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2021  рік        
Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради        
(найменування ліцензіата)         
 № з/п  Найменування заходів (пооб'єктно) Кількісний показник (одиниця виміру) Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)  За способом виконання,           тис. грн                    (без ПДВ) Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди                   тис. грн (без ПДВ) Строк окупності (місяців)** № аркуша обґрунтовуючих матеріалів  Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період) Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) Економічний ефект  (тис. грн)***  
загальна сума  з урахуванням: госпо-      дарський  (вартість    матеріаль-них ресурсів) підряд-  ний планова-ний період прогнозний період  
аморти-   заційні відраху-   вання виробничі інвестиції з прибутку позичко-ві кошти інші залучені кошти, з них: бюджетні кошти   (не підлягають поверненню)  
підлягають поверненню  не підлягають поверненню  планова-ний період            + 1 плано-ваний період     + n*  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
І ВОДОПОСТАЧАННЯ  
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:  
1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів,  з них:  
 1.1.1.  Труби ПЕ 100 SDR 17 (1,0 Мпа), в т.ч.: діам. 50мм – 200 м/п, діам 63 мм – 200 м/п, діам 90- 220 м/п м.п. 41,33571 41,33571           41,33571   41,33571     7   24032   30,8  
Усього за підпунктом 1.1 41,33571 41,33571 0 0 0 0 0 41,33571 0 41,33571 0 0 7 0 24032 0 30,8  
1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:  
                                         
 Усього за підпунктом 1.2                                     
1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:  
                                         
Усього за підпунктом 1.3                                    
1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:  
 1.4.1.  Засувки з гумованим клином в т.ч.: діам.80мм – 2шт., діам.100мм – 8шт., діам. 150 мм – 4 шт. шт 88,33492 88,33492           88,33492   88,33492                
Усього за підпунктом 1.4 88,33492 88,33492 0 0 0 0 0 88,33492 0 88,33492 0              
1.5 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:  
        х  х  х  х  х  х                      
Усього за підпунктом 1.5                                    
1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:  
        х  х  х  х  х  х                      
Усього за підпунктом 1.6                                    
   1.7  Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:  
                                         
Усього за підпунктом 1.7                                    
1.8 Інші заходи,з них:  
                                         
Усього за підпунктом 1.8                                    
Усього за розділом І 129,6706 129,67063 0 0 0 0 0 129,67063 0 129,67063 0   7   24032   30,8  
 ІІ  ВОДОВІДВЕДЕННЯ  
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:  
   2.1  Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:  
                                         
Усього за підпунктом 2.1                                    
2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:  
                                         
Усього за підпунктом 2.2                                    
2.3 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:  
                                         
Усього за підпунктом 2.3                                    
2.4 Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:  
                                         
Усього за підпунктом  2.4                                    
2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:  
2.5.1. гідродинамічна прочисна машина KJ-3100-1 од. од. 240,9167 240,9167           240,9167   240,9167                
2.5.2. Спірал С-11 32мм*4,6м/п-10 шт. шт 37,84167 37,84167           37,84167   37,84167                
Усього за підпунктом 2.5 278,7584 278,75837 0 0 0 0 0 278,75837 0 278,75837 0              
2.6 Інші заходи, з них:  
                                         
Усього за підпунктом 2.6                                    
Усього за розділом ІІ 278,7584 278,75837 0 0 0 0 0 278,75837 0 278,75837 0              
 Усього за інвестиційною програмою  408,429 408,429 0 0 0 0 0 408,429 0 408,429 0   7   24032   30,8  
Примітки:  n* - кількість років інвестиційної програми.          
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.                      
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.                          
                                         
Головний інженер                                                                                         ___________________________                                                               Зазуляк В.Б.                
 (посада відповідального виконавця)      (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)                

 

 

                                Додаток  4                                                                                               до  Порядку розроблення, погодження та затвердження  інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення          
  ПОГОДЖЕНО                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                     
  рішенням  Моршинської міської ради               в.о. директора ПЖКГ                          
  (найменування органу місцевого самоврядування)               (посадова особа ліцензіата)                          
  від _________________ №_____________               _________________Яцинин В.І.                            
                          (підпис) (П.І.Б.)                          
                        "____"_______________ 20____ року                          
                                                         
                                   Річний  інвестиційний план на 2021 рік                
________________________________________________________________________________________________________                
(найменування ліцензіата)           
№ з/п Найменування заходів (пооб'єктно) Кількісний показник (одиниця виміру) Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)  Сума позичкових коштів та відсотків за їх  використання, що підлягає поверненню у планованому періоді,            тис. грн              (без ПДВ)  Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді,          тис. грн          (без ПДВ) Кошти, що враховуються    у структурі тарифів           гр.5 + гр.6. +      гр. 11 + гр. 12      тис. грн           (без ПДВ)  За способом виконання,                 тис. грн (без ПДВ) Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період,                     тис. грн (без ПДВ) Строк окупності (місяців)* № аркуша обґрунтовуючих матеріалів Економія паливно-енергетичних ресурсів            (кВт/год/рік) Економія фонду заробітної плати                                                                          (тис. грн/рік) Економічний ефект (тис. грн )**          
загальна сума  з урахуванням: госпо          дарський  (вартість    матеріальних ресурсів) підряд ний І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.        
аморти   заційні відраху   вання виробничі інвестиції з прибутку отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню  інші залучені кошти, отримані у планованому  періоді, з них:        
що підлягають поверненню що не підлягають поверненню        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24          
І   ВОДОПОСТАЧАННЯ          
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:          
1.1   Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:          
 1.1.1.  Труби ПЕ 100 SDR 17 (1,0 Мпа), в т.ч.: діам. 50мм – 200 м/п, діам 63 мм – 200 м/п, діам 90- 220 м/п м.п. 41,33571 41,33571                 41,33571   20,668 20,6679     7 30,8 24032   30,8          
Усього за підпунктом 1.1 41,3357 41,33571 0 0 0 0 0 0 0 0 41,33571 0 20,67 20,668 0 0 7 30,8 24032 0 30,8          
1.2   Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:          
                                                         
Усього за підпунктом 1.2                                                    
  1.3   Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:          
                                                         
Усього за підпунктом 1.3                                                    
1.4   Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:          
 1.4.1.  Засувки з гумованим клином в т.ч.: діам.80мм – 2шт., діам.100мм – 8шт., діам. 150 мм – 4 шт. шт 88,33492 88,33492                 88,33492     44,16746 44,16746                      
Усього за підпунктом 1.4 88,3349 88,33492 0 0 0 0 0 0 0 0 88,33492 0 0 44,167 44,17 0 0 0 0 0 0          
1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:          
                                                         
Усього за підпунктом 1.5                                                    
1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:          
                                                         
Усього за підпунктом 1.6                                                    
1.7   Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:          
                                                         
Усього за підпунктом 1.7                                                    
   1.8    Інші заходи, з них:          
                                                         
Усього за підпунктом 1.8                                                    
Усього за розділом І 129,671 129,6706 0 0 0 0 0 0 0 0 129,67063 0 20,67 64,835 44,17 0 7 30,8 24032 0 30,8          
 ІІ    ВОДОВІДВЕДЕННЯ          
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:          
   2.1    Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:          
 Усього за підпунктом 2.1                                                     
   2.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:          
                                                         
 Усього за підпунктом  2.2                                                    
   2.3  Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:          
                                                         
 Усього за підпунктом 2.3                                                    
2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:          
                                                         
Усього за підпунктом  2.4                                                    
2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:          
2.5.1. гідродинамічна прочисна машина KJ-3100-1 од. од. 240,9167 240,9167                 240,9167   80,306 80,3056 80,306                      
2.5.2. Спірал С-11 32мм*4,6м/п-10 шт. шт 37,84167 37,84167                 37,84167   12,614 12,6139 12,614                      
                                                         
Усього за підпунктом  2.5 278,758 278,7584 0 0 0 0 0 0 0 0 278,75837 0 92,92 92,919 92,92 0 0 0 0 0 0          
                                                         
2.6 Інші заходи, з них:                                                      
                                                         
Усього за підпунктом 2.6                                                    
Усього за розділом ІІ 278,758 278,7584 0 0 0 0 0 0 0 0 278,75837 0 92,92 92,919 92,92 0 0 0 0 0 0          
 Усього за інвестиційним планом  408,429 408,429 0 0 0 0 0 0 0 0 408,429 0 113,6 157,75 137,1 0 7 30,8 24032 0 30,8          
Примітки:                                                
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.                                        
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.                                            
                                                   
Головний інженер                                                                            ___________________                                  Зазуляк В.Б.                                      
(посада відповідального виконавця)                    (підпис)        (прізвище, ім’я, по батькові)                                      

 

          Додаток 5
до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення
План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів                                                                  на 12 місяців     
Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради
(назва ліцензіата) 
№ з/п Найменування заходів  Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, 
тис. грн (без ПДВ)
загальна сума  з урахуванням:
амортизаційні відрахування виробничі інвестиції з прибутку  сума позичкових коштів та відсотків за їх  використання, що підлягає поверненню у планованому періоді сума інших  залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді 
1 2 3 4 5 6 7
І Водопостачання
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  41,33571 41,33571      
 1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів          
  1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби          
1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання  88,33492 88,33492      
1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій          
1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення          
1.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища          
1.8 Інші заходи          
  Усього за розділом І 129,67063 129670,63      
ІІ Водовідведення
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
 2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів          
2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів          
2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій          
2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення          
2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища 278,75837 278,75837      
2.6 Інші заходи          
  Усього за розділом ІІ 278,75837 278,75837      
  Усього за інвестиційною програмою 408,429 408,429      
В.о.директора ПЖКГ                                     __________________                                                 Яцинин В.І.
(посадова особа ліцензіата)      (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)  
         
Головний бухгалтер                                               __________________                   Магасевич О.М.
         (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)  
             
Головний інженер                                                       __________________                   Зазуляк В.Б.
(посада відповідального виконавця)      (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

Додаток 6
до Порядку розроблення, погодження

та затвердження інвестиційних програм суб’єктів  господарювання

у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

 

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради 
(найменування ліцензіата підприємства)

станом на 01.11.2020 року

 

з/п

І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання

Одиниця виміру

Загальний показник

1

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)

од.

2

2

Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства

осіб

6000

3

Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:

осіб

6000

4

безпосередньо підключених до мереж

осіб

6000

5

яке використовує водорозбірні колонки

осіб

0

6

Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)

осіб

0

7

Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог

осіб

0

8

Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками

од.

0

9

Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)

%

0

10

Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:

од.

2260

11

населення

од.

2105

12

бюджетних установ

од.

12

13

інших

од.

143

14

Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:

%

100

15

з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)

%

100

16

з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)

%

0

17

Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:

од.

2020

18

населення

од.

1865

19

бюджетних установ

од.

12

20

інших

од.

143

21

Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:

%

89,4

22

населення (рядок 18/рядок 11х100)

%

88,6

23

бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)

%

100

24

інших (рядок 20/рядок 13х100)

%

100

25

Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:

км

43,4

26

водоводів

км

18,7

27

вуличної мережі

км

22,1

28

внутрішньоквартальної та дворової мережі

км

2,6

29

Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)

од./км

52,6

30

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

км

2,9

31

водоводів

км

0,9

32

вуличної мережі

км

1

33

внутрішньоквартальної та дворової мережі

км

1

34

Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:

%

6,7

35

водоводів (рядок 31/рядок 26х100)

%

8,02

36

вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)

%

5,9

37

внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)

%

38,5

38

Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом

осіб

28

39

Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання

осіб

28

40

Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)

ос./1000 од.

12,4

41

Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)

осіб/1 км

0,645

42

Обсяг піднятої води за рік

тис.м-3/рік

826,3

43

Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому

тис.м-3/добу

2,26

44

Обсяг закупленої води зі сторони за рік

тис.м-3/рік

0

45

Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік

тис.м-3/рік

0

46

Середньодобове очищення води на очисних спорудах

тис.м-3/добу

0

47

Обсяг поданої води у мережу за рік

тис.м-3/рік

826,3

48

Середньодобова подача води у мережу

тис.м-3/добу

2,26

49

Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:

тис.м-3/рік

431,3

50

населенню

тис.м-3/рік

124,1

51

Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:

тис.м-3/рік

18,9

52

витрати на технологічні потреби до мережі

тис.м-3/рік

0

53

витрати на технологічні потреби у мережі

тис.м-3/рік

18,9

54

Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100)

%

2,29

55

Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:

тис.м-3/рік

374

56

обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)

тис.м-3/рік

0

57

обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)

тис.м-3/рік

374

58

Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100)

%

45,3

59

Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)

тис.м-3/км

8,62

60

Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365)

л/добу

377

61

Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365)

л/добу

56,7

62

Кількість резервуарів чистої води, башт, колон

од.

4

63

Розрахунковий об’єм запасів питної води

тис.м-3

3,2

64

Наявний об’єм запасів питної води

тис.м-3

2,6

65

Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100)

%

81,3

66

Кількість поверхневих водозаборів (закритий постановою СЕС від 07.12.09)

од.

1

67

Кількість підземних водозаборів, з них:

од.

1

68

кількість свердловин

од.

2

69

Кількість окремих свердловин

од.

0

70

Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)

од.

3

71

Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів

од.

3

72

Витрати електричної енергії на підйом води

тис.кВт/год

171,1

73

Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м-3 води

кВт*год/м-3

0,21

74

Кількість комплексів очисних споруд водопостачання (закритий постановою СЕС від 07.12.09)

од.

1

75

Витрати електричної енергії на очищення води

тис.кВт/год

0

76

Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 води

кВт*год/м-3

0

77

Кількість насосних станцій підкачування води

од.

3

78

Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання

од.

12

79

Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін

од.

2

80

Витрати електричної енергії на перекачування води

тис.кВт/год

492,4

81

Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м-3 води у мережу

кВт*год./м-3

0,59

82

Кількість приладів технологічного обліку

од.

3

83

Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати

од.

0

84

Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100)

%

100

85

Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:

од.

0

86

рідкого хлору

од.

0

87

гіпохлориду

од.

0

88

ультрафіолету

од.

0

89

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

од.

0

90

Кількість лабораторій

од.

1

91

Кількість майстерень

од.

1

92

Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

од.

5

93

Установлена виробнича потужність водопроводу

тис.м-3/добу

4,8

94

Установлена загальна потужність водозаборів

тис.м-3/добу

4,8

95

Установлена виробнича потужність очисних споруд

тис.м-3/добу

2,9

96

Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100)

%

32,8

97

Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100)

%

32,8

98

Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100)

%

0

99

Кількість аварій на мережі водопостачання за рік

аварії

29

100

Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)

аварії/км

0,67

101

Витрати електричної енергії на водопостачання за рік

тис.кВт/год

633,5

102

Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік

тис.грн

1528,3

103

Питомі витрати електричної енергії на 1м-3 води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)

кВт*год/м-3

0,77

104

Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік

тис.грн

7609,8

105

Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)

грн./м-3

17,93

106

Витрати на оплату праці за рік

тис.грн

3316,1

107

Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)

%

43,5

108

Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)

%

20,1

109

Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік

тис.грн

0

110

Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)

%

0

111

Амортизаційні відрахування за рік

тис.грн

285,5

112

Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік

тис.грн

0

113

Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)

%

3,7

з/п

ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення

Одиниця виміру

Загальний показник

1

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)

од.

3

2

Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства

осіб

6000

3

Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:

осіб

6000

4

безпосередньо підключених до мереж

осіб

5913

5

яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків

осіб

87

6

Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:

од.

2271

7

населення

од.

2113

8

бюджетних установ

од.

12

9

інших

од.

146

10

Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:

%

100

11

з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)

%

86,6

12

з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100)

%

13,4

13

Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод

од.

0

14

Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100)

%

0

15

Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:

км

26,2

16

головних колекторів

км

3,2

17

напірних трубопроводів

км

0,8

18

вуличної мережі

км

18,7

19

внутрішньоквартальної та дворової мережі

км

3,5

20

Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)

од./км

86,7

21

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

км

3,9

22

головних колекторів

км

0,6

23

напірних трубопроводів

км

0,4

24

вуличної мережі

км

2,6

25

внутрішньоквартальної та дворової мережі

км

0,3

26

Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:

%

14,9

27

головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)

%

18,8

28

напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)

%

50

29

вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)

%

13,9

30

внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)

%

8,6

31

Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом

осіб

29

32

Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення

осіб

29

33

Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)

ос./1000 од.

12,8

34

Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)

осіб/1 км

1,1

35

Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:

тис.м-3/рік

418,4

36

прийнято від інших систем водовідведення

тис.м-3/рік

0

37

Середньодобове перекачування стічних вод

тис.м-3/добу

1,15

38

Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:

тис.м-3/рік

418,4

39

з повним біологічним очищенням

тис.м-3/рік

418,4

40

з доочищенням

тис.м-3/рік

418,4

41

Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах

тис.м-3/добу

1,15

42

Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38)

тис.м-3/рік

0

43

Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100)

%

0

44

Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39)

тис.м-3/рік

418,4

45

Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)

%

100

46

Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік

тис.м-3/рік

0

47

Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100)

%

0

48

Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі:

тис.м-3/рік

418,4

49

населенню

тис.м-3/рік

123,3

50

Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік

од.

26

51

Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15)

од./км

0,99

52

Кількість аварій в мережі водовідведення за рік

аварії/рік

15

53

Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)

аварії/км

0,57

54

Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365)

л/добу

191

55

Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365)

л/добу

191

56

Кількість насосних станцій перекачування стічних вод

од.

1

57

Кількість очисних споруд водовідведення

од.

1

58

Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення

од.

4

59

Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін

од.

1

60

Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:

од.

0

61

рідкого хлору

од.

0

62

гіпохлориду

од.

0

63

ультрафіолету

од.

0

64

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

од.

0

65

Кількість лабораторій

од.

0

66

Кількість майстерень

од.

0

67

Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

од.

1

68

Установлена потужність водовідведення

тис.м-3/добу

9,6

69

Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення

тис.м-3/добу

9,6

70

Установлена потужність очисних споруд водовідведення

тис.м-3/добу

5

71

Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100)

%

11,9

72

Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100)

%

22,9

73

Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:

тис.кВт*год

116,6

74

загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод

тис.кВт*год

0

75

питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 стічних вод (рядок 74/рядок 73х100)

кВт*год/м-3

0

76

загальні витрати електричної енергії на перекачування води

тис.кВт*год

116,6

77

питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м-3 стічних вод (рядок 76/рядок 73х100)

кВт*год/м-3

100

78

Витрати на електричну енергію за рік

тис.грн

281,4

79

Питомі витрати електроенергії на 1м-3 стічних вод (рядок 73/рядок 35)

кВт*год/м-3

0,27

80

Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік

тис.грн

3485,7

81

Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)

грн./м-3

8,33

82

Витрати на оплату праці за рік

тис.грн

2290,3

83

Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100)

%

65,7

84

Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)

%

8,1

85

Амортизаційні відрахування за рік

тис.грн

132,9

86

Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік

тис.грн

0

87

Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100)

%

3,8

 

 

*1

Назва населених пунктів, яким надаються послуги водопостачання:

 

 

 

 

Назва населеного пункту

Населення (чол.)

 

 

 

1

2

_м. Моршин

_с. Баня Лисовицька Стрийського р-ну Львівської області

5840

 

160

 

 

 

 

 

 

 

*2

Назва населених пунктів, яким надаються послуги водовідведення

 

 

Назва населеного пункту

Населення (чол.)

 

1

2

3.

      

М. Моршин            

С. Баня Лисовицька Стрийського р-ну Львівської області

С. Станків Стрийського р-ну Льавівської області.

5912

 87

 

1

 

 

директор
(посадова особа ліцензіата)

________ 
(підпис)

Яцинин В.І. 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Головний бухгалтер

________ 
(підпис)

Магасевич О.М.
(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний інженер
(посада відповідального виконавця)

________ 
(підпис)

Зазуляк В.Б. 
(прізвище, ім’я, по батькові)

 

        Додаток  7 
до  Порядку розроблення, погодження та затвердження  інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення
             
Реєстр
 лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення 
Підприємства житлово-комунального господарства Моршинської міської ради  станом на 01. 11. 2020року
             
                         
№ з/п Об'єкт системи водопостачання Трубопровід, D Марка лічильника, кількість каналів Дата випуску (повірки) Призначення              
Водопостачання              
1 Свердловина №3 150 WPD-150 2018 облік води, піднятий свердловиною №3              
2 Свердловина №8 150 МWN-150 2018 облік води, піднятий свердловиною №8              
3 Насосна станція ІІ підйому в с. Братківці 200 WPK-UA-200 2019 облік води поданий на м. Моршин              
Водовідведення              
1  -  -  -  -  -              
                         
                         
В.о.директора ПЖКГ                                     __________________                                                 Яцинин В.І.            
     
           
(посадова особа ліцензіата)      (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)              
                 
Головний інженер                                                       __________________                   Зазуляк В.Б.            
(посада відповідального виконавця)      (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)            
                         

 

                  Додаток 8                                                                  до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення
 
Інформація
 щодо планових витрат на придбання водопровідних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)   
№ з/п Ліцензіат Матеріал Діаметр, мм Товщина стінок,
мм
Виробник Постачальник Довжина,
 м
Ціна,
грн/м
(без ПДВ)
Вартість,
 тис. грн
(без ПДВ)
У цінах на дату,
дд.мм.рррр
1 Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради ПЕ 100 90 5,4 Калуський трубний завод Євротрубпласт 220 108,5 23,9 01.01.2019
2 Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради ПЕ 100 63 3,8 Калуський трубний завод Євротрубпласт 200 53,6 10,7 01.01.2019
3 Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради ПЕ 100 50 3 Калуський трубний завод Євротрубпласт 200 33,7 6,7 01.01.2019
  Підсумок               41,33571  
В.о.директора ПЖКГ                                     __________________                                                 Яцинин В.І.        
       
       
(посадова особа ліцензіата)      (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)          
               
Головний бухгалтер                                               __________________                   Магасевич О.М.      
         (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)          
                     
Головний інженер                                                       __________________                   Зазуляк В.Б.      
(посада відповідального виконавця)      (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)      

 

 

                Додаток 16                                                                   до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення
Інформація
 щодо планових витрат на придбання запірної арматури
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)   
                   
№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні характеристики Кількість,
од.
Ціна за од.,
грн
(без ПДВ)
Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)
У цінах на дату,
дд.мм.рррр
1 Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради F4 Belgicast Євротрубпласт PN10,16 2 4 519,2 9,0 01.08.2020
2 Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради F4 Belgicast Євротрубпласт PN10,16 8 5 257,4 42,1 01.08.2020
3 Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради F4 Belgicast Євротрубпласт PN10,16 4 9 309,3 37,2 01.08.2020
  Підсумок             88,33492  
                   
                   
  В.о.директора ПЖКГ                                     __________________                                                 Яцинин В.І.    
     
   
  (посадова особа ліцензіата)        (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)    
               
  Головний бухгалтер                                               __________________                   Магасевич О.М.    
           (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)    
                 
  Головний інженер                                                       __________________                   Зазуляк В.Б.  
  (посада відповідального виконавця)      (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)  
                   
                Додаток 19                                                                   до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення
                   
Інформація
 щодо планових витрат на придбання спеціального обладнання
 (враховані в інвестиційній програмі на2021 рік)   
№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні характеристики Кількість,
од.
Ціна за од.,
грн
(без ПДВ)
Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)
У цінах на дату,
дд.мм.рррр
1 Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради KJ-3100 Ridgid Артіс гідродинамічна прочисна машина для прочистки  засмічень каналізаційних мереж струменем води під високим тиском 1 240 916,7 240,9 01.09.2020
2 Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради C-11 Ridgid Артіс спіраль для електромеханічної прочисної машини K-1500 10 3 784,2 37,8 01.09.2020
  Підсумок             278,75837  
                   
                   
                   
                   
  В.о.директора ПЖКГ                                     __________________                                                 Яцинин В.І. __________________
  (прізвище, ім’я, по батькові)
     
  (посадова особа ліцензіата)      (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)      
            __________________
  Головний бухгалтер                                               __________________                   Магасевич О.М. (прізвище, ім’я, по батькові)
           (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)   __________________
                (прізвище, ім’я, по батькові)
  Головний інженер                                                       __________________                   Зазуляк В.Б.    
  (посада відповідального виконавця)      (підпис)             (прізвище, ім’я, по батькові)    
                   

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ДО

ПРОЕКТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ПРОГРАМИ на 2021 рік

ПІДПРИЄМСТВА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Пропозиції щодо інвестиційної програми приймаються у письмовому вигляді за адресою 82482, Львівська область, місто Моршин, вул. Привокзальна, 47.
 2. Пропозиції щодо інвестиційної програми приймаються з 23/11/20 по 07/12/20 включно.

 

В.о. Директора ПЖКГ                                           Яцинин В.І.