витрат на послуги централізованого водовідведення по ПЖКГ                                                        Моршинської м/р на 2019рік                      

 

№ п/п  Статті витрат од. вим.

    в діючому тарифі

    план на 2019 рік  

 збільшення  

зменьшення

     
на весь об'єм       на 1 м3
 
 на весь об'єм    на 1 м3
 
   Пропуск стоків    
441107  
 
446000  
 4893
 1 Заробітна плата  грн. 1026610            2,3273  1260407            2,8260 0,499
 2 Єдиний соціальний внесок  грн.  225854              0,5120 277289               0,6217  0,110 
 3 Амортизація   грн. 76560                0,1736  107940               0,2420  0,068 
 4 Електроенергія  грн.  550255              1,2474   556164              1,2470 0,000 
 5 Витрати на збут грн.  145872              0,3307   244831              0,5489 0,218 
 6 Матеріали на техн.потреби  грн.  25176                0,0571  35772                 0,0802  0,023
 7 Загальновиробничі витрати  грн.  539669              1,2234   899759              2,0174  0,794
 8 Адміністративні витрати грн.  595374              1,3497   647389              1,4515  0,102
 9 Податки і збори  грн.  17759                0,0403  25719                 0,0577  0,017
 10 Інші витрати  грн.  16864                0,0382   100594              0,2255  0,187
 11 Всього витрат: грн.  3219993            7,2998  4155864            9,3181  2,018
  Собівартість 1 м3 грн.                           7,30                           9,32  2,018
  Тариф з ПДВ грн/м3                           8,76                           11,184  2,424