витрат на послуги централізованого водопостачання по ПЖКГ                                                     Моршинської        м/р на 2019 рік                      

 

№ п/п  Статті витрат од. вим.

    в діючому тарифі

    план на 2019 рік  

 збільшення  

зменьшення

     
на весь об'єм       на 1 м3
 
 на весь об'єм    на 1 м3
 
   Пропуск стоків    
441107  
 
446000  
 4893
 1 Заробітна плата  грн. 723915            1,64113  909211            2,03859 0,397
 2 Єдиний соціальний внесок  грн.  159262            0,36105 200026             0,448489  0,087 
 3 Амортизація   грн. 163905            0,371578 230273              0,516307  0,145 
 4 Електроенергія  грн.  2196979          4,9806 2298359            5,153271 0,173 
 5 Витрати на збут грн.  303065             0,68706  472121              1,058567 0,372
 6 Послуги по знезараженню води грн.  420021            0,9522  440047             0,986652 0,034
7 Матеріали на техн.потреби  грн.  58043              0,13158 94336               0,211516  0,080
 8 Загальновиробничі витрати  грн.  1063206          2,41031 1640717           3,678738  0,794
 9 Адміністративні витрати грн.  1236995           2,8043  1248395             2,799092 -0,005
10 Дослідження води грн.  60015              0,13606 60576                 0,135821  0,000
11 Податки і збори  грн.  195720            0,4437  332079               0,744572  0,301
 12 Інші витрати  грн.  17114              0,0388  87839                0,196948  0,158
  Всього витрат: грн.  6598240           14,9584 8013979             17,96856 3,010
  Собівартість 1 м3 грн.                           14,96                           17,97  3,010
  Тариф з ПДВ грн/м3                           17,95                           21,564 3,614